اسپری_زخم

3 کالا

 • اسپری ضد عفونی کننده زخم 50 میل بِتاسپت BETASEPT

  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  محلول ضد عفونی کننده زخم بتاسپت، برای انواع زخم های باز و سوختگی قابل استفاده است و علاوه بر مصرف خانگی می تواند در محیط های بیمارستانی نیز مورد استفاده قرار گیرد. این محلول موجب ایجاد سوزش نمی‌ شود، عوارض جانبی ندارد و بی‌ رنگ و بو است. هم چنین، جایگزین مناسبی برای بتادین محسوب می‌ شود، زیرا با وجود خون هم این توانایی را دارد که فعالیت ضد میکروبی…
 • اسپری ضد عفونی کننده زخم سیلوسپت کیتوتک CHITOTECH

  ۱۶۷,۰۰۰ تومان
  اسپری ضدعفونی کننده زخم سیلوسپت کیتوتک که به اسپری زخم باز نیز شناخته می‌شود را می‌توان جزو یکی از محصولات دیابت به شمار آورد. این محصول برای ضدعفونی کردن انواع مختلف زخم ( عمیق، سطحی، عفونی و غیر عفونی، زخم دیابتی و زخم بستر) به کار می‌رود. اسپری سیلوسپت به دلیل داشتن ذرات نانو نقره قادر به ضد عفونی کردن انواع زخم و از بین برنده طیف وسیعی از میکروارگانیسم…
 • اسپری درمان زخم آنتی سپتیک طباسپت تریتا

  شروع از : ۳۵۸,۰۰۰ تومان
  شرکت تریتـا بـا هـدف ايجـاد نـوآوری در سـلامت و بـا تکیـه بـر دانـش محققیـن پــس از 8 ســال پژوهــش و تحقيــق، موفــق بــه تولیــد پانسمــان هایی بــا ســاختار شـبيه پوسـت انسـان گردیـد. بـا توجـه بـه رسـالت خـاص و ويـژه شرکت در زمينـه درمــان بيــماران، کيفيــت بــالای محصــولات امــری اجتناب ناپذيــر و مأموريتــی اساســی بــرای شرکت محســوب می شــود. جهــت دســت يابی بــه ايــن مهــم، شرکت  طبــا زيســت پليمر (تريتــا) فعاليت…