پانسمان_عفونت_قارچی

1 کالا

    پانسمان ریبون گاز سوربَکت SORBACT

    شروع از : ۷۳,۰۰۰ تومان
    ریبون گاز سوربکت با بافت کتانی نه تنها با جذب میکروب و قارچ و بهبود عفونت زخم ، بلکه با وصل به بافت های اسلاف و نکروتیک دبریدمان مکانیکال را در زمان دوره درمان انجام می دهد. کشش ترشحات زخم با دیگر محصولات مانند جاذب ، فوم و .. صورت می گیرد. اندازه کوچک ریبون در عفونت قارچی برای بین انگشتان به کر می رود. پانسمان گاز نواري سوربکت، یک…