پانسمان ماتریکس کلاژن ترمیم زخم طبابرن (پانسمان طلا) تریتا

پانسمان ماتریکس کلاژن ترمیم زخم طبابرن (پانسمان طلا) تریتا

شروع از : ۱۶۰,۰۰۰ تومان

برای فعال شدن سبد خرید و نمایش قیمت ، گزینه های محصول را از کادر بالا انتخاب کنید.

آخرین بروزرسانی : 21 فروردین, 1403

ویژگی های کلیدی محصول

 • آنتی اکسیدان قدرمتند و کاهش التهاب در زخم
 • درمان عفونت و اثرات آنتی میکروبیال با طیف گسترده
 • پیشگیری و درمان عفونت
 • رگــزایی و تسریع ترمیم زخم
 • ایجاد رطوبت ایده آل در سطح زخم
 • عدم چسبندگی به زخم
 • کاهش درد بیمار

بررسی اجمالی محصول

شرکت تریتـا بـا هـدف ايجـاد نـوآوری در سـلامت و بـا تکیـه بـر دانـش محققیـن پــس از 8 ســال پژوهــش و تحقيــق، موفــق بــه تولیــد پانسمــان هایی بــا ســاختار شـبيه پوسـت انسـان گردیـد. بـا توجـه بـه رسـالت خـاص و ويـژه شرکت در زمينـه درمــان بيــماران، کيفيــت بــالای محصــولات امــری اجتناب ناپذيــر و مأموريتــی اساســی بــرای شرکت محســوب می شــود. جهــت دســت يابی بــه ايــن مهــم، شرکت  طبــا زيســت پليمر (تريتــا) فعاليت هــای خــود را تحــت نظــارت سيســتم مديريــت کيفيــت GMP، ISO 13485 و 10002 ISO انجــام می دهــد.
پانسـمان طـــبابرن بـه واسـطه حضـور نانـو ذرات طـلا اثـرات آنتــی اکســیدانی فوق العــاده ای از خــود نشــان داده کــه موجب کاهـش سریـع التهـاب زخـم می گـردد. علاوه بـر این، حضـور کلاژن و سـایر زیسـت پلیمرهـای موجود در پانسمان موجــب تحریــک رشــد و میتــوز ســلول های فیبروبلاســت و افزایـش مهاجـرت سـلولی می شـوند کـه، رونـد بهبـود زخـم را تسریــع می بخشــند.

مشاوره تلفنی رایگان

ارسال به سراسر کشور

ضمانت اصل بودن کالا

تحویل اکسپرس و سریع

نقد و بررسی : پانسمان ماتریکس کلاژن ترمیم زخم طبابرن (پانسمان طلا) تریتا

نانو ذرات طلا به عنوان تازه ترین دستاورد علم درمان زخم به شمار می آید که نه تنها در دمان عفونت بسیار قدرتمند عمل می کند، بلکه به دلیل اثرات شگرف خود، سرعت ترمیم و درمان زخم رانیز افزایش می دهد.
شرکت دانش بنیان تریتا، به عنوان پیشرو در محصولات پیشرفته ترمیم زخم ، مفتخر است که اولین پانسمان نوین حاوی نانو ذرات طلا در جهان را به نام  طبابرن معرفی و عرضه کند.پانسمان طبابرن به واسطه حضور نانو ذرات اثرات آنتی اکسیدانی فوق العاده ای از خود نشان داده که موجب کاهش سریع التهاب زخم می گردد.علاوه بر این ، به دلیل تحریک رشد و میتوز سلول های فیبرو بلاست و افزایش مهاجرت سلولی ، روند بهبود زخم را تسریع  می کند.

ویژگی های طبابرن (پانسمان طلا):

آنتی‌اکسیدان قدرتمند و کاهش التهاب در زخم

گونه‌های فعال اکسیژن ترکیبات آنتی میکروبیال بدن هستند. اما غلظت‌های بالای ROS موجب التهاب مزمن و تخریب در محل زخم می‌گردد. از دیگر محصولات پیشرفته ترمیم زخم تریتا ، پانسمان طبابرن است، که به‌واسطه نانو ذرات طلا با اثرات آنتی اکسیدانی خود در محل زخم، از تشکیل بیش‌ازحد ROS جلوگیری کرده و التهاب را کاهش می‌دهد؛ درنتیجه ترمیم زخم تسریع می‌گردد.

رگزایی و تسریع ترمیم زخم

پانسمان طبابرن به روش‌های متعددی مانند افزایش رشد و میتوز سلول‌های فیبروبلاست، افزایش مهاجرت سلولی، تحریک آنژیوژنز، اثرات آنتی اکسیدانی و کاهش التهاب، بر روندترمیم زخم مؤثر می‌باشد، که به دلیل اثرگذاری بر هر چهار مکانیسم فوق، پانسمان طبابرن بهبود زخم را بسیار تسریع می‌کند.

کاهش درد بیمار

یکی از نارضایتی‌های بیماران (به‌خصوص در زخم‌های سوختگی)، درد ناشی از زخم و تعویض پانسمان است. پانسمان طبابرن از طریق هیدراسیون پایانه‌های عصبی و کاهش غلظت برادیکنین، میزان درد بیماران را کاهش می‌دهد.

درمان عفونت و اثرات آنتی میکروبیال با طیف گسترده

پانسمان طبابرن از یک سو از طریق ایجاد منافذ در دیواره میکروارگانیسم‌ها و از سوی دیگر از طریق اتصال DNA میکروارگانیسم و جلوگیری از رشد، میتوز و عملکرد میکروب‌ها باعث نابودی و غیرفعال گشتن میکروارگانیسم‌ها می‌گردد. بنابراین پانسمان طبابرن به‌وسیله نانو ذرات طلا اثرات آنتی میکروبیال دوگانه باکتریوسیدال و باکتریواستاتیک دارد و بر روی انواع میکروارگانیسم‌های مقاوم به درمان ۲ اثرگذار است.

ایجاد رطوبت ایده آل در سطح زخم

پانسمان طبابرن از طریق اسمز توانایی رطوبت رسانی به زخم و همچنین جذب ترشحات زخم را دارد، درنتیجه در زخم‌های کم اگزودا رطوبت رسانی به زخم را انجام می‌دهد. این پانسمان در زخم‌های با ترشح متوسط نیز اگزودای زخم را جذب کرده و رطوبتی ایده آل را ایجاد می‌کند.

عدم چسبندگی به زخم

پانسمان طبابرن در هنگام استفاده کاملاً بستر زخم را می‌پوشاند اما چسبندگی به سطح زخم ندارد و در هنگام تعویض بدون آسیب به سطح زخم و بدون ایجاد درد، تعویض می‌گردد.

زمینه کاربرد:

 • سوختگی درجه 1و 2
 •  انواع زخم های دارای عفونت
 •  زخم های جراحی
 •  زخم های دیابتی
 •  زخم های عروقی
 •  زخم فشاری (بستر)

نحوه استفاده:

 1.  زخم را با محلول طــباسپت یا سرم شستشو (نرمال سالین) شستشو دهید.
 2.  با استفاده از یک قیچی استریل شده پانسمان طــبابرن را به اندازه زخم برش دهید.
 3.  پانسمان طـبابرن را به مدت 1 تا 3 دقیقه در طــباسپت یا آب مقطر غوطه ور سازید.
 4.  سپس آن را روی زخم قرار دهید به طوری که بستر زخم را پوشش دهد.
 5.  پانسمان طـبابرن را با یک پانسمان ثانویه یا گاز استریل پوشش دهید.

توصیه های درمانی:

 • برای تعویض پانسمان پس از برداشتن پانسمان ثانویه ابتدا پانسمان طــبابرن را با محلول طباسپت مرطوب کرده، سپس آن را از روی زخم بردارید.
 • تعویض پانسمتن طــبابرن به میزان ترشحات و اگزودای زخم بستگی دارد و می تواند 24 الی 72 ساعت روی زخم بماند.
 • به منظور تأثیرگذاری بیشتر برای شستشوی زخم از طباسپت استفاده شود، اما در صورت عدم دسترسی به آن می توان محلول نرمال سالین را جایگزین نمود.
پرسش‌های متداول
راهنمای خرید از سلامتیت
تماس با سلامتیت